เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประจำปี 2561 โดยมี พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.3 เป็นประธานในพิธี