วันที่ 12 ม.ค.61 ช.3 พัน.302 ได้จัดอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ ให้กับพลทหาร เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ

วันที่ 12 ม.ค.61 ช.3 พัน.302 ได้จัดเลี้ยงอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ ให้กับพลทหารของหน่วยเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ โดยจัดประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ โรงประกอบเลี้ยง ช.3 พัน.302