เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มให้แก่แม่บ้านของกำลังพลภายในหน่วย จำนวน 80 ผืน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มให้แก่แม่บ้านของกำลังพลภายในหน่วย จำนวน 80 ผืน โดยมี คุณวรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.1