เมื่อวันที่ 9 ม.ค 61 เวลา 1400 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในการตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคลองโกรงเกรง

เมื่อวันที่ 9 ม.ค 61 เวลา 1400 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในการตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พล. ณ เทศบาลตำบลนครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พล.