เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 เวลา 0900 พ.ต.ภูริทัต แก้วสว่าง วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ได้ทำการประชาคมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทราบผลประโยชน์ที่จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคลองโกรงเกรง

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 เวลา 0900 พ.ต.ภูริทัต แก้วสว่าง วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ได้ทำการประชาคมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทราบผลประโยชน์ที่จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ณ หมู่ 11 บ้านดงพยอม ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พล.