เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 1800 พ.อ.อมรพิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 61 กองทุนหมู่บ้านชุมชนทหาร ช.3 พัน.302 ชุมชนที่ 2

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 1800 พ.อ.อมรพิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 61 กองทุนหมู่บ้านชุมชนทหาร ช.3 พัน.302 ชุมชนที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชน ช.3