เมื่อ 6 ม.ค.61 เวลา 1030  พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ได้มาส่งมอบอาคารสนามเด็กเล่นและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

เมื่อ 6 ม.ค.61 เวลา 1030  พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ได้มาส่งมอบอาคารสนามเด็กเล่นและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก โดยมี พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน 302 ให้การต้อนรับ