เมื่อวันที่ 6 ม.ค.61 เวลา 0930 พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ได้มาส่งมอบอาคารห้องน้ำห้องส้วมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.61 เวลา 0930 พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ได้มาส่งมอบอาคารห้องน้ำห้องส้วมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน 302 ร่วมให้การต้อนรับ