ในห้วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ช.3 พัน.302 ได้จัดกำลังพลตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพื่อความความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ในห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561

ในห้วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ช.3 พัน.302 ได้จัดกำลังพลตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพื่อความความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ในห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังทอง  และฝ่ายปกครองอำเภอวังทอง