เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0900 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ได้จัดประชุม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่บ้าน

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0900 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ได้จัดประชุม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่บ้าน และแนวทางการดำเนินงาน กับกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ของหน่วย ณ ร้านกาแฟ ช.3 พัน.302