เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และแม่บ้าน ช.3 พัน.302ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และแม่บ้าน ช.3 พัน.302ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 โดยมี พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์  รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ บริเวณหน้า บก.พล.พัฒนา 3