เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 เวลา 1130 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ได้ตรวจสภาพความพร้อมของชุด ชป. เคลื่อนที่เร็วและชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสามารถตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 เวลา 1130 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ได้ตรวจสภาพความพร้อมของชุด ชป. เคลื่อนที่เร็วและชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสามารถตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561