เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ห้องอบรม ช.3 พัน.302 ร้อย.1