เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 ได้มอบป้ายชื่อเครื่องหมายนามหน่วยให้แก่กำลังพล และชุดแม่บ้าน ทบ. ให้แก่แม่บ้าน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 ได้มอบป้ายชื่อเครื่องหมายนามหน่วยให้แก่กำลังพล และชุดแม่บ้าน ทบ. ให้แก่แม่บ้าน ณ หน้า บก.ช.3 พัน.302