เมื่อ 29 ธ.ค. 60 เวลา 1030 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ช.3 พัน.302

เมื่อ 29 ธ.ค. 60 เวลา 1030 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ช.3 พัน.302 จำนวน 2 คน และได้มอบทุนช่วยเหลือ     เพี่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ บ้านพักกำลังพล ช.3 พัน.302