โล่รางวัล กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ 

ช.3 พัน.302 เข้ารับโล่รางวัลดีเด่นโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 และป้าย Clean Food Good Taste โดยมี พ.อ.วศะ อภิวัฒน์ เป็นผู้มอบฯ ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก

 

ช.3 พัน.302 โดย พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  รับรางวัลสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท ผบ.ทบ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 241 อาคาร 2 ชั้น 4 บก.ทบ.