การรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล

            และจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติงานและภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หน่วยจึงได้รับเกียรติประวัติอันสูงสุด ในการเข้ารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๓๐ โดยมี พ.อ.มนู ยิ้มสมบูรณ์ ผู้บังคับกองพันท่านที่ ๓ เป็นผู้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล

ภารกิจป้องกันประเทศ

 

 

สร้างหลุมหลบภัยบริเวณชายแดน จว.ตาก

ภารกิจพัฒนาประเทศ

โครงการงานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก

 

โครงการงานขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จว.กำแพงเพชร

 

โครงการงานขุดลอกแก้มลิงคลองเก้ง และก่อสร้างอาคารระบายน้ำต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลลาทอง จว.กำแพงเพชร

 

โครงการงานขุดลอกคลองห้วยทราย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จว.กำแพงเพชร

โครงการพัฒนาแก้มลิงตลุกอีแลน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จว.พิษณุโลก.

 

สร้างทางสาย บ.ผาตั้ง – บ.สบขุ่น อ.ปง จว.พะเยา ห้วงปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ระยะทาง ๓๕ กม.
งานก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

 

งานปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก

 

       โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดแพร่

 

ปฏิบัติงานตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ๓ จชต.

ภารกิจเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

พิธีสกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

พิธีถวายสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารช

 

พิธีถวายสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ กองบังคับการกองพัน

พิธีถวายสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหารช

พิธีถวายสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีถวายสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ กองบังคับการกองพัน

ภารกิจรักษาสันติภาพ

 

จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ ณ ประเทศบุรุนดี ผลัดที่ ๑, ผลัดที่ ๒ และผลัดที่ ๓

จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจในการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และฟื้นฟูบูรณะประเทศอิรัก (พัน.ช.ฉก.กกล.ฉก.๙๗๖ ไทย/อิรัก  ผลัดที่ ๒)