จากการปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนการรบให้กับหน่วยรบในหลาย สมรภูมิ โดยเฉพาะสมรภูมิการต่อสู้เพื่อเอาชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓

หน่วยจึงได้รับเกียรติประวัติ อันสูงสุด ในการเข้ารับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๓๐