การพัฒนาหน่วย

การปรับปรุง บก.ช.3 พัน.302

          การซ่อมปรับปรุง อาคาร ช.3 พัน.302 ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ให้มีความสวยงาม สร้างบรรยากาศให้กับกำลังพลในการทำงาน

งานปรับปรุงห้องเกียรติยศ

         เพื่อจัดเป็นพื้นที่แสดงประวัติศาสตร์วีรกรรมอันน่ายกย่องของบูรพมหากษัตริย์, พื้นที่แสดงประวัติศาสตร์ของหน่วย, รายนามอดีตผู้บังคับกองพัน, การพัฒนาหน่วย, โล่ห์ประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ รวมทั้งสมุดภาพการปฏิบัติงานในอดีต ภารกิจที่สำคัญของหน่วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการรวบรวมและศึกษาประวัติศาสตร์ของหน่วย ทั้งยังใช้เป็นสถานที่ต้อนรับผู้บังคับบัญชา และ ผู้มาเยียมเยือน

การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อ.3 นักษัตร

           เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน และใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆในที่ร่ม เช่น การพบปะกำลังพลของผู้บังคับบัญชา,  การเสนาสนเทศ,  การฝึก, การจัดให้ความรู้, การใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย และการจัดการแข่งขันกีฬาของหน่วย

          เนื่องในโอกาสที่หน่วยได้ก่อตั้งครบรอบ 3 ปี นักษัตร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 จึงได้กำหนดชื่ออาคารแห่งนี้ว่า “อาคาร อ. สาม นักษัตร”

การสร้างป้ายนามหน่วย

          เพื่อเป็นสัญลักษณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับกำลังพล และมีแนวความคิดให้สามารถเห็นได้จากบนพื้นดิน และในอากาศ โดยไม่กระทบต่อภูมิทัศน์ส่วนอื่นๆ โดยชื่อหน่วยใหม่ มีขนาดใหญ่ ความยาว 55 เมตร สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากถนนด้านหน้าหน่วย และเห็นได้จากมุมสูงเมื่อถ่ายภาพทางอากาศ กำหนดจุด และแนวก่อสร้างได้อย่างลงตัว เป็นเอกลักษณ์ให้หน่วยได้เป็นอย่างดี

                  การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

          เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเก็บรักษาและเชิดชูเกียรติประวัติ ผลงานของหน่วย อีกทั้งเพื่อให้กำลังพลคนรุ่นหลังได้ศึกษาและภาคภูมิใจ ของหน่วยทหารช่าง  โดยในการดำเนินก่อสร้างพิพิธภัณฑ์นี้ ได้นำเครื่องมือช่างของหน่วยมาจัดแสดง คือรถถากถาง ยี่ห้อ แคดเติลพินล่า รุ่น D7G ซึ่งเป็นเครื่องมือช่างที่บรรจุรายการแรก และเป็นเครื่องมือช่างที่บรรจุพร้อมกับการก่อตั้งหน่วย เมื่อปีพุทธศักราช 2527