“ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน”


เมื่อ 11 พ.ย.62 ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบการบังคับบัญชาและพิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก……..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 12 พ.ย.62 พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด ผบ.ช.3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ช.3 พัน.302……..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 14 พ.ย.62 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาแก่ทหารใหม่ผลัดที่ 2/62……..คลิกดูรายละเอียด

About the Author