ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกๆด้าน”#กองทัพบก#
  • เมื่อวันที่ 091430 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช”

เมื่อ 041000 ต.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันบริษัทไทยประกันชีวิตให้กับครอบครัวของ จ.ส.อ.อุดร สระอา และ จ.ส.อ.สุชาติ รัตนัง.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 301730 ก.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อทหารพันธุ์ดี.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 301400 ก.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เยี่ยมอาการเจ็บป่วยของ ส.ท.เรืองเดช เรืองศรี.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 281000 ก.ย. ๖๒ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302   พร้อมคณะฯ เยี่ยมภรรยาของกำลังพลคลอดบุตรใหม่.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 271900 ก.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดงานเลี้ยง “รอยรัก ร่วมใจ ฝากไว้ในจิต ให้คิดถึงตลอดกาล”.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 271500 ก.ย.62 ช.3 พัน.302 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วย.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ​ 270830 ก.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการและย้ายออกจากหน่วย.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 252000 ก.ย.62 พ.ต.สุวัฒน์ แจ่มเกิด ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมมารดาภรรยา จ.ส.อ.ยุทธพงษ์ อิ้มทับ.…………คลิกดูรายละเอียด