“As Much As We Can”

ขึ้นชื่อว่าเป็นทหาร ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้ เมื่อใดที่ใส่เครื่องแบบ เราจะเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ไม่สงบไม่ได้

ต้องพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเดือดร้อนเสมอ………..#กองทัพบก#

 

วันที่ 16  ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ. 61……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 15  ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล พลทหาร เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ. 61……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 14 ก.พ.61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักของกำลังพล ช.3 พัน.302……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 14 ก.พ.61 เวลา 0800 หน่วย ช.3 พัน.302  จัดกำลังพล และแม่บ้านเข้าอบรมกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียน ให้แก่ครอบครัวของกำลังพล กองทัพภาคที่ 3……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 12 ก.พ.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน ๓๐๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม พร้อมทั้งให้แนวทาง ในการฝึกซ้อม ของ ทีมฟุตซอล ทภ.3……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 12 ก.พ.61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน 302 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจโรงเลี้ยงตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 9 ก.พ. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับ  กำลังพล จำนวน  ๑๑  นาย……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 7 ก.พ. 61 พ.ต.หญิง สุพรรษา   พรมชัย ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 7 ก.พ.61 หน่วย ช.3 พัน.302 นำทหารกองประจำการเดินทางไปสอบหลักสูตร ทหารกองหนุน กช. ณ กช. จว.ราชบุรี……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 5 ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 โดย พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  รับรางวัลสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 3 ก.พ. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 18 ม.ค. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพบปะทหารใหม่ ผลัดที่2/60 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 พล.พัฒนา 3 โดยมี พล.ต.ณุวัฒน์  เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 31 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมพิธี ส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงการซ่อมบำรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค.61 เวลา 0600 กำลังพล ช.3 พัน.302 ได้ทำการทดสอบร่างการประจำปีครั้งที่ 1 ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 เวลา 2000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน การฟังสวดอภิธรรมศพ  จ.ส.อ.พิษณุ ม่วงมา สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 เวลา 1200 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล พัฒนา 3 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนบริการจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติมปี 59……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 1645 หน่วย ช.3 พัน.302 รับการตรวจสถานภาพเครื่องมือช่าง และยุทโธปกรณ์ สาย ช……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 1900 หน่วย ช.3 พัน.302 นำโดย พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร และนายสิบเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 เวลา 1530 หน่วย ช.3 พัน.302 รับการตรวจประเมิณความพร้อมและกำหนดมาตรฐานหน่วยฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2561…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 1400 หน่วย ช.3 พัน.302 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่ม จำนวน 100 ผืนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 1400 หน่วย ช.3 พัน.302จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย                        ประจำปี2561…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  จัดประชุมและอบรมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มให้แก่แม่บ้านของกำลังพลภายในหน่วย จำนวน 80 ผืน…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 เวลา 0800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และภริยา ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561…….คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 12 ม.ค.61 ช.3 พัน.302 ได้จัดอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ ให้กับพลทหาร เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประจำปี 2561…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 0830 พิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 1800 พ.อ.อมรพิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 61…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ม.ค 61 เวลา 1400 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในการตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พล…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 เวลา 0900 พ.ต.ภูริทัต แก้วสว่าง วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ได้ทำการประชาคมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทราบผลประโยชน์ที่จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคลองโกรงเกรง……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 6 ม.ค.61 เวลา 1030  พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ได้มาส่งมอบอาคารสนามเด็กเล่นและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.61 เวลา 0930 พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ได้มาส่งมอบอาคารห้องน้ำห้องส้วมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก……คลิกดูรายละเอียด

ในห้วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ช.3 พัน.302 ได้จัดกำลังพลตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพื่อความความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ในห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 29 ธ.ค. 60 เวลา 1115  พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 ได้เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิด และแนะนำแนวทางการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 29 ธ.ค. 60 เวลา 1030 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ช.3 พัน.302…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0900 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ได้จัดประชุม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่บ้าน …….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และแม่บ้าน ช.3 พัน.302ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 เวลา 1130 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ได้ตรวจสภาพความพร้อมของชุด ชป. เคลื่อนที่เร็วและชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสามารถตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 1830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งได้มอบของขวัญ ให้กับกำลังพล และครอบครัว ช.3 พัน.302  …….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 1400 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ให้กับกำลังพล และครอบครัว ภายในหน่วยและหน่วยข้างเคียง ซึ่งถือเป็นโอกาส   จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ …….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 ได้มอบป้ายชื่อเครื่องหมายนามหน่วยให้แก่กำลังพล และชุดแม่บ้าน ทบ. ให้แก่แม่บ้าน…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 เวลา 1800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 21 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบหมายให้ ร.อ.สมิทธ์ เจริญกิจ ผบ.ช.3 พัน.302 ร้อย.3 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ จ.ส.อ.อำพร ฟองหล่ำ บิดาของ จ.ส.อ.เสถียร ฟองหล่ำ ณ วัดนครสวรรค์ อ.เมือง จว.นว…….คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 21 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการสนับสนุนงานกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการถากถางพื้นที่ และขุดบ่อขยะบริเวณสนามกอล์ฟดงภูเกิด……คลิกดูรายละเอียด  

วันที่ 21 ธ.ค. ๖๐ หน่วยได้ดำเนินการฝึกขยายผลตามคู่มือ/แบบฝึกพระราชทานฯ ให้กับกำลังพลภายในหน่วย โดยฝึกบุคคลท่าอาวุธ เริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ 20 – 23 ธ.ค. 60……คลิกดูรายละเอียด  

วันที่ 20 ธ.ค. 60 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกำลังพล และครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชน ช.3……คลิกดูรายละเอียด  

วันที่ 20 ธ.ค.60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการฝึกขยายผลตามคู่มือแบบฝึกพระราชทานฯ ให้กับกำลังพลภายในหน่วย……คลิกดูรายละเอียด  

วันที่ 19 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานฟังสวดอภิธรรมศพ จ.ส.อ.อำพร ฟองหล่ำ บิดาของ จ.ส.อ.เสถียร ฟองหล่ำ……คลิกดูรายลละเอียด

 

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ ๓ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุน กรม.รพศ.4 ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารกองบังคับการกรม……คลิกดูรายลละเอียด

วันที่ 19 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการขุดลอกคลองและตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในหน่วยและบ้านพักกำลังพล……คลิกดูรายลละเอียด

วันที่ 19 ธ.ค. 60 ร้อย.รส.ที่ 3 (อ.นครไทย) ร่วมกับ กำนันตำบลนครชุม ลงพื้นที่ตรวจสอบฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ” ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก……คลิกดูรายลละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 0900 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ ๓ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุน กรม.รพศ.4 ในการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารกองบังคับการกรม……คลิกดูรายลละเอียด

วันที่ 19 ธ.ค.60 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ครั้งที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 บ.เขาสมอแคลง ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล…….คลิกดูรายลละเอียด

วันที่ 26 ต.ค. – 17 ธ.ค. 60 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ร.ร.บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พ.ล…….คลิกดูรายลละเอียด