ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกๆด้าน”#กองทัพบก#

 

  • เมื่อวันที่ 091430 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช”

เมื่อวันที่ 160800 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 นำแม่บ้านของกำลังพลฯ ตรวจสุขภาพของครอบครัวกำลังพล ประจำปี 2562.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 151430 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีฌาปนกิจฯ นายอินสวน กิตติวัฑฒนานนฐ์ บิดาของ ส.อ.อนุชา กิตติวัฑฒนานนฐ์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 151330 ส.ค. 62 ช.3 พัน.302 นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลฯ เข้ารับมอบทุนยังชีพ และทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลฯ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 0830 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 140530 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯ ประจำปี 2562.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 131900 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ การฟังสวดพระอภิธรรมฯ นายอินสวน กิตติวัฑฒนานนฐ์ บิดาของ ส.อ.อนุชา กิตติวัฑฒนานนฐ์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 131330 ส.ค.62 พ.ท.กฤตธี พรมชัย ฝอ.3 ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ ผบ.พล.พัฒนา 3 ในการตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ พร้อมทั้ง ทำนาโยน.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 121830 ก.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 121130 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษร “รักแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.…………คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 121100 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัวเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ และลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 120700 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวาย  พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 091430 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช”.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 090909 ส.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงม้า.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 081000 ส.ค. 62 พ.ท.กฤตธี พรมชัย ฝอ.3 ช.3 พัน.302 เข้าร่วมรับชมการฝึกการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ประจำปี 2562.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 061030 ส.ค.62 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างแท่นประดิษฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 060900 ส.ค.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 050945 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 132.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 050845 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญกุศล เนื่องในโอกาสวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ 132.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 020900 ส.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เยี่ยมอาการเจ็บป่วยของ จ.ส.อ.วัลลภ ประทิตย์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 301000 ก.ค.๖๒ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันบริษัทไทยประกันชีวิตให้กับครอบครัวของ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 291600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นาง ประคอง สากระแสร์ มารดาของ พ.ต.สุชาติ สากระแสร์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 281900 ก.ค.62 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 281000 ก.ค.62 ช.3 พัน.302 จัดพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 280600 ก.ค.๖๒ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 271150 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ร่วมบันทึกเทปการถ่ายทำรายการ “ชวน ชม ช็อป”.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 270800 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 มอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 260600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเดินทางไกลประจำปี 25622.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 252000 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นาง ประคอง สากระแสร์ มารดาของ พ.ต.สุชาติ สากระแสร์ ผบ.ร้อย.บก ช.3 พัน.302.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 250900 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบพันธุ์ปลา และปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะของหน่วย.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 241600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ นาง ประคอง สากระแสร์ มารดาของ พ.ต.สุชาติ สากระแสร์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 240600 ก.ค.62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน ก.ค. 62.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 231330 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 221530 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.มานพ แฝดกลาง หน.คณะทำงานโครงการประกอบอาชีเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิกาลทุพพลภาพ และครอบครัว.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 190830 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 181400 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว ตามมาตรา 35.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 151600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 150600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 111330 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 110900 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบบ้านให้กับทหารใหม่ ตามโครงการครอบครัวเดียวกันให้กับ พลฯ เพิ่มศักดิ์ บุญศรี.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 101600 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ ดำเนินการตรวจบ้านพักของกำลังพลฯ โดยการปั่นจักรยาน.…………คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 080900 ก.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบคู่มือระบบจ่ายตรงเงินเดือนทหารกองประจำการให้กับ ร้อย.นขต.ฯ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 030900 ก.ค.๖๒ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมรับฟังโครงการสัมมนาสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2562.…………คลิกดูรายละเอียด