ทุกภารกิจ ยึดประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญและจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกๆด้าน”#กองทัพบก#

 

  • พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

เมื่อ 181300 เม.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด ผบ.ช.3…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 180930 เม.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 171000 เม.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 100945 เม.ย.62 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา พระราชวังจันทน์…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 010900 เม.ย.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมกระทำพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 62 ช.3 พัน.302 จัดการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ จ.ชลบุรี…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62 ช.3 พัน.302 ดำเนินการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ประกอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง ประจำปี 2562…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมฟังเทศน์ พระเวสสันดร  (เทศน์ทรงเครื่อง)…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 วัด…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13  มี.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ประจำปี 2561…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 พ.อ.อมร พิม์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนฐานะสูงขึ้น…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศให้กับกำลังพล และครอบครัว ประจำเดือน มี.ค. 62…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพิธีมอบผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบสมาคมแม่บ้านทหารบก และมอบกล้าพันธุ์ผักพระราชทาน…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เยี่ยมอาการ ของ ร.ต. ธนภณ  ซุ่ยอาน หลังจากประสบอุบัติ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบพิธีมอบเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ, เครื่องแบบปกติขาว และรางวัลสวนสนามฯ ประจำปี 2562…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบใบประกาศเกียรติคุณในการฝึกซ้อมการแสดงนาฏมวยไทย…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ พล.พัฒนา 3.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ และผู้ประกอบการร้านค้า.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3  ในการพบปะนักกีฬาฟุตซอล ทภ.3.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ ณ วัดเกาะแก้วประชานุรักษณ์ ต.ชัยนาม อ.วังทอง.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้ารับรางวัลชะเลิศ ลำดับที่ 2 ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม ประจำปี 2562.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมอบรมรับความรู้เกี่ยวกับ โรคเมตาบอลิก.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ และผู้ประกอบการร้านค้า.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 ก.พ.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พลตรี  ทรงยศ  อินทรเนตรรอง จก.กช.(2) ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 2561.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกลประจำปี 2562 .…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 31 ม.ค.62 พล.ต. สาธิต  ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในพื้นที่ จว.ช.ม. .…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.62 พ.ต.อนุสรณ์ สุบรรณา วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจการฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ ผลัดที่ 2/61 ยศ.ทบ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.รัษฎา พลอยโสภณและคณะชุดตรวจกิจการทั่วไป กรมจเรทหารบก ประจำปี 2562…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 บรรยายพิเศษ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเยาวชนไทย รู้รักสามัคคี…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเครื่องตัดหญ้าให้กับ ร้อย.นขต.ฯ และ บก.ช.3 พัน.302…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.62 พล.ต. เศรษฐพล  เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2561 ในพื้นที่ จว.พ.ย.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) และคณะฯ ในการตรวจให้คำแนะนำการตรวจกิจทั่วไป ประจำปี 2562…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมกระทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศทหารใหม่ ผลัดที่2/61 และมอบพันธุ์ไม้ ในโครงการทหารพันธุ์ดี…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน การประชุมสามัญ  ประจำปี 2562  กองทุนหมู่บ้านชุมชนทหาร ช.3 พัน.302…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 62 พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ มทภ.3 เป็นประธานการส่งมอบโครงการสนับสนุน การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาล​ และ​ คสช.​ประจำปีงบประมาณ​ 2561…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีเปิดการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 62 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าเยี่ยมบุตรแรกของกำลังพล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.62 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.62 ช.3 พัน.302 จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับกำลังพลและครอบครัว ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.62 พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3(2) ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ห้วงวันหยุดปีใหม่…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบพรปีใหม่ และข้อห่วงใย ของ ผบ.ทบ.ให้กับกำลังพลฯ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมกำลังพลฯ และทหารใหม่ เดินทางไกลระยะทางจำนวน 11 กม…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ให้กับกำลังพลและครอบครัว…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน.๓๐๒ และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบของขวัญปีใหม่พร้อมรับฟังโอวาทเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ  ร.ต.ยุทธ อู่เงิน บิดาของ จ.ส.ท.ปพน อู่เงิน…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 61 ช.3 พัน.302 รับตรวจรับตรวจการพัฒนาคุณภาพกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ รุ่นปี 61 ผลัดที่ 2.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายตนเป็นทหารเอกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทหารใหม่ รุ่นปี 61 ผลัดที่ 2.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ เยี่ยมบุตรของกำลังพลฯ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมและมอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลฯ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ในการตรวจความคืบหน้างานปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักของกำลังพลฯ เขาฟ้าซอย 6.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำเดือน ธ.ค. 61 .…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) และบำรุงรักษาต้นไม้.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ และแม่บ้านฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ และแม่บ้านฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ราชสักการะ และถวายราชสดุดี.…………คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ และแม่บ้านฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง มทภ.3(3).…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 3 ธ.ค.61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลออกกำลังกายตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาฯ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันทีี่ 24 พ.ย.61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย ช.เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.61 พ.ท.วีระชาติ โชติวรอานนท์ รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.61 พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 และ คุณ เบญจวรรณ เชื้อคำฟู ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 เข้าตรวจและเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะและโครงการอิฐบล็อคสวัสดิการ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจสิ่งก่อสร้างบริเวณเกาะกลางสวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลปั่นจักรยานออกำลังกายตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “เสนาสนเทศ”.…………คลิกดูรายละเอียด

เมืื่อวันที่ 20 พ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ุ61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีฌาปนกิจฯ ร.ต. หญิง จันทร์ทิมา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรมฯ นาย จรัญ ศรีภิรมณ์.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานในวันพร้อมญาติทหารใหม่.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 ช.3 พัน.302 รับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุงของ ช.21…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61 จัดพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาต่อทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน.๓๐๒ จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบใบประกาศให้กับรางวัลบ้านพักดีเด่น กำลังพลดีเด่น และความคิดสร้างสรรค์ทางการช่าง…………คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 7 – 9 พ.ย. 61 หน่วยได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯ ประจำเดือน พ.ย. 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุน ช.3 ในการพัฒนาวัดอรัญญิก…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 คณะแม่บ้านฯ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของหน่วย จัดแสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ร่วมกับ พล.ร.4…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 61 คณะแม่บ้านฯ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ของหน่วย  เข้าร่วมประชุมเตรียมการ  รับคณะแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.3…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3-4 พ.ย.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมทอดกฐินและทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับกำลังพลและครอบครัว…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการจัดพิธีต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมพิธีต้อนรับครอบครัวญาติทหารใหม่ และทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำคณะแม่บ้านฯ รับตรวจศูนย์แม่บ้าน และผลิตภัณฑ์…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งให้กับพลทหารผลัดปลด…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทหารที่จะปลดประจำการ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีทำบุญกลางบ้าน ชุมชน ช.3…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรมประจำเดือน ต.ค.61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพบปะชี้แจงนโยบาย ผู้บังคับบัญชาให้กับทหารกองประจำการ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืน…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 61 เวลา 1800 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในเทศกาลออกพรรษา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพบปะชี้แจงนโยบายผู้บังคับบัญชาให้กับกำลังพล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผบ.พล.พัฒนา 3 ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมหน่วยฯ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯทัศนะศึกษาเยี่ยมชมแหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 61 พ.ต.อนุสรณ์ สุบรรณา วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยมการยืงปืนของครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 61 ช.3 พัน.302 รับตรวจโรงประกอบเลี้ยงฯโดย ร.พ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในการฝึกการฝึกครูทหารใหม่ ผลัดที่ 2/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจฯ นางปรียาภา ผ่องแสง…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบหมายให้ พ.ต.สุชาติ สากระแสร์ ผบ. ร้อย.บก.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจฯ นายเชิด สุทธมงคล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาพิษณุโลก”…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302  พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 2 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ นางปรียาภา ผ่องแสง…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบหมายให้ ร.อ.สมิทธ์ เจริญกิจ ผบ.ช.3 พัน.302 ร้อย.3 พร้อมคณะฯร่วมเป็นเจ้าภาพการฟังสวดพระอภิธรรมฯ นายเชิด สุทธมงคล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นเจ้าภาพ การฟังสวดพระอภิธรรมฯ ส.อ.สุกฤต โกยทอง…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ต.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา ผบ.ช.3…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมกำลังพลร่วมฟังสวดพระอภิธรรมฯ พ.อ.เสรี คำยอด…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบใบประกาศให้กับกำลังพลฯ ที่มีผลการยิงปืนดีในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น และการฝึกยิงปืนประจำปี 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา ทภ.3…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีรับ – ส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารกบ ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีมอบการบังคับบัญชา พล.พัฒนา 3…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ มอบของที่ระลึกให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายของกำลังพลฯ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีส่งกำลังพลปรับย้าย และเข้ารับการศึกษาต่อ ร.ร.เสนาธิการ ทบ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล เข้าร่วมการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.ย. 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดทหารกองประจำการเข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.ย. 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการยิงปืนประจำปี 2561…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง มทภ.3 (3) เป็นประธานพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ “อ. 3 นักษัตร”…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง มทภ.3 (3) กระทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลดีเด่น, เรือนแถวดีเด่น และห้องพักดีเด่น…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 36…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดพิธีสักการะพระพุทธมุจลินทร์อัศวจินดาประสิทธิ์,พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเครื่องแบบชุดปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาวให้กับนายทหารสัญญาบัตร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 13 ก.ย.61 พล.ต.สุภโชค  ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข.ระยะที่ 2 ประจำปี 2561…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิดของกำลังพล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาลำน้ำกับคุณภาพชีวิต “เราทำความดีด้วยหัวใจ”…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบมะพร้าวพันธุ์กะทิให้กับ ร้อย.นขต.ช.3 พัน.302 …………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพ ของชมรม to be number one…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้าน เข้าร่วมการฟังเทศน์มหาชาติพระเวชสันดรชาดก กัณฑ์ “ชูชก”…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 23 ส.ค.61 พ.อ. พ.อ.วิริยะ เกิดสุข ผอ.กปช.กช./ หน.ชุดตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างฯ กรมการทหารช่าง และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจมาตรฐานงานก่อสร้างของ หน่วยงานก่อสร้างที่ 1 (ช.3 พัน.302) หน่วย ช.ฉก.ทภ.3 พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้การสนับสนุนฯ น.ฝึกทหารใหม่ ทน.3 ที่มาทำการฝึกทดสอบกำลังใจ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.สาธิต วีระสมวงศ์ นปก.ทบ. หน.คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างซ่อม กช. ได้เดินทางมาตรวจสภาพเครื่องมือช่าง…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 และ 25  ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ประกอบการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 61…………คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 17 – 19 ส.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และสร้างเสริมสภาวะผู้นำ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันสถาปนา ทภ.3 ครบรอบ 116 ปี”…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61 คุณ บงกช แอ๊ดมา ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนยังชีพ และทุนการศึกษาให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ของกำลังพล ทบ.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของ พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน ส.ค. 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำปี 61 ครั้งที่ 2.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจฯ ร.ต.เกรียงศักดิ์ จันทนา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานการฟังสวดอภิธรรมฯ ร.ต.เกรียงศักดิ์ จันทนาบิดาของ จ.ส.อ.เกียรติวุฒิ จันทนา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ ช.3 พัน.302 และ คุณบงกช แอ๊ดมา ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลาชาติ  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 30.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสธ.กช. และคณะ ดำเนินการตรวจการฝึก เป็นหน่วยเบื้องต้น (หมู่ ตอน หมวด) ปี 2561.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 นำคณะนายทหาร นายสิบ และแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ รับตรวจสภาพความพร้อมรบในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น ประจำปี 2561…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 29.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 6 ส.ค.61 ช.3 พัน.302 จัด จนท. เข้ารับการตรวจการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จากมูลนิธินวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน และประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ จว.พ.ล.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลาชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และ พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกำลังพลฯ และแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ร.ร.จปร. ครบรอบปีที่ 131.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะแม่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ยากไร้.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกำลังพลฯ และแม่บ้านเข้าร่วมพิธีถวายราชสุดีและบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ร.ร.จปร. ครบรอบปีที่ 131.…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังฯ และครอบครัว กราบสักการะขอพร พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ และอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง…………คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ บ้านพักส่วนตัวฯ จ.เพชรบูรณ์…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น PEA SMART PLUST…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 28…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลาชาติ  ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบเสื้อหน่วย สีเหลือง และสีเทาให้กับนายทหาร, กพ. และ จนท.ตอนส่งกำลังฯ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำแม่บ้านฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุ (พระปรางค์) พุทธชินราช พระพุทธรูปประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมพบปะทหารกองประจำการ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 24…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กำจัดผักตบชวา ทำความสะอาดคูคลอง โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 ช.3 พัน.302 จัดพิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 23 และทำการซักซ้อมร้องเพลงสดุดีจอมราชา…………คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 19 – 20 ก.ค. 61  พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้าน ร่วมพิธีเปิดสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ สนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อเข้าสู่พิธีเปิดสวนสุขภาพ…………คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 14 – 15 ก.ค. 61  พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และประกาศเกียรติบัตรเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลฯ ประจำเดือน มิ.ย. 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 22…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ ร่วมชมการแข่งขันทหารกองเกียรติยศ ประจำปี 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ. ช.3 พัน.302 ร่วมรับฟังและสอบถามปัญหาภายในมวลชนรอบค่ายฯ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ. ช.3 พัน.๓๐๒ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม การฝึกอบรมมวลชน และการจัดตั้งมวลชนรอบค่ายทหาร/หน่วยทหาร ประจำปี 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 ชี้แจงการปฏิบัติตนของทหารใหม่ผลัดที่ 1/61 ในห้วงลาพักเยี่ยมญาติ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลฯประจำเดือน มิ.ย.61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ ครั้งที่ 21…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 0600 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารประจำเดือน มิ.ย.61…………คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 6 – 8 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม คุณธรรม…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.61 คณะกรรมการตรวจสอบการฝึกฯ พล.พัฒนา 3 ดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 /61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 เวลา 0830 พิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นบาสโลบ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พบปะทหารกองประจำการ พร้อมทั้งชี้แจง และเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยทางทหาร…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจฯ นายจำนงค์  สุทธิรักษ์ บิดาภรรยาของ จ.ส.อ.สันติ  หมื่นศรีชัย…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 พบปะทหารใหม่ เพื่อให้คำแนะนำในการแข่งขันการตรวจสอบทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 …………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ ร่วมกับมวลชนรอบค่ายเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ ร่วมกับมวลชนรอบค่ายร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 4 ก.ค. 61…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพลโดยจัดการแข่งขันฟุตซอล.………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจสอบฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ” ต.นครชุม อ.นครไทย จว.พ.ล.………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจประเมินโรงประกอบอาหาร และโรงเลี้ยง………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 มอบพระบรมฉายาลักษณ์ฯ เครื่องตัดหญ้า บ่อวง ดินปลูกต้นไม้ และโครงลวดดัดรูปสัตว์ ให้กับห้องแถวของกำลังพลที่ได้คะแนนยอดเยี่ยม………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ  เยาวชนร่วมใจ ห่างไกล ยาเสพติด………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน เม.ย. 61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของพลทหารกองประจำการ ประจำเดือน เม.ย. 61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล พลทหาร ร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน มิ.ย. 61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก มอบแจกันดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ ให้กับ พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3พัน.302………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นและบรรจุเข้ารับราชการใหม่………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมรับฟังการบรรยายการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School)………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการเตรียมการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจสอบการจัดทำบัญชีคุม แบตเตอรี่, ยางและการลงบันทึกการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายช่าง………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมมอบเสื้อสมาคมแม่บ้านทหารบก (สีเหลือง)………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพลโดยจัดการแข่งขันฟุตซอล………..คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 20 – 26  มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน รุ่นที่ 2………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคี ระหว่าง ช.3 และ ช.3 พัน.302 เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดอาหารพิเศษ และวงดนตรี ให้กับทหารกองประจำการ เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมรับประทานอาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันสถาปนาเหล่าทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และเพาะเชื้อเห็ด………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันทหารช่าง ครบรอบปีที่ 143………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ, ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน 302และสวนของพ่อ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 พ.ต.หญิง สุพรรษา พรมชัย ผู้แทนปรธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดประชุมชี้แจ้งการดำเนินการงานตามโครงการจ้างงานคนพิการ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกระทำพิธีเปิดโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ 2………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” รุ่นที่ 2………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.61 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นการส่งมอบพิธีส่งมอบเส้นทางสาย บ.คลองพี ม.9 – บ.ตีโป่ง ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจฯ นาย จรัส นวนเกิด บิดาภรรยาของ จ.ส.อ.มานะ ตื้อปั้น………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.61 พ.ท.กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302 เป็นประธานฟังสวดพระอภิธรรมฯ นาย จรัส นวนเกิด บิดาภรรยาของ จ.ส.อ.มานะ ตื้อปั้น………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.61 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 ได้เยี่ยมชมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ของกรมทหารช่างที่ 3………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติประจำปี 2561………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.61 กพ.ทบ.และ ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.3 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการจ้างงานคนพิการ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61 พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง กอ.รมน.จว.พ.ร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 60………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศสรุปผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ให้กับกำลังพลฯ………..คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้มอบเครื่องตัดหญ้าแก่ห้องแถวดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจบ้านพักของกำลังพลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจฯ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับแม่บ้านฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ให้กับแม่บ้านฯ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลฯ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมโครงการร้านกาแฟของ จ.ส.อ.ประวิทย์ พูลภาพ ซึ่งได้รับทุนตามโครงการจ้างงานคนพิการฯจากมูลนิธินวัตกรรม………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษาแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.ช.เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 เป็นประธานการสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย 3………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.สิรภพ อินหอม สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย 3………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.61 พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 ผบ.กกล.รส.จว.ช.ร. เป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง.ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา เพื่อความเป็นสิริมงคล………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับ ร.ต.ฉันทวิชญ์ ชัยบุญ………..คลิกดูรายละเอียด

มื่อวันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา 0830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ทำพิธีมอบเครื่องแบบแม่บ้านฯ และป้ายชื่อ ให้กับแม่บ้าน ที่สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยด้วยดีเสมอมา ณ หน้ากองบังคับการกองพัน………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิตให้กับทายาทของ จ.ส.อ.พิษณุ ม่วงมา สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้กับศูนย์เด็กเล็กค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมฟังเทศนาปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมกิจกรรม “ ครอบครัวต้นไม้ ”………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2561………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พร้อมคณะเข้าพบปะเยี่ยมเยียน ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า – ออก ของยานพาหนะบริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการอบรมโครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านภัยยาเสพติด โดยโรงเรียนพิณพลราษฎร์………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2561………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.จินตมัย ชีกว้าง ผอ.กพน.สกร.กร.ทบ. พร้อมคณะฯ ดำเนินการตรวจเยี่ยม และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ความร่วมมือ ทบ.-มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ) งานขุดลอกคลองโกรงเกรง………..คลิกดูรายละเอียด  

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน.๓๐๒ พร้อมคณะฯรับการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการซ่อม และปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของพลทหารกองประจำการ ประจำเดือน เม.ย. 61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน เม.ย. 61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจฯ พลฯ นพพล ดอนแดนปิ่น………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน.๓๐๒ เป็นประธานฯ ฟังสวดพระอภิธรรมฯ พลฯ นพพล ดอนแดนปิ่น………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ นายสมพงษ์ ศรีมณฑล………..คลิกดูรายละเอียด

หน่วย ช.3 พัน.302 ได้จัดอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ ให้กับทหารกองประจำการ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17  พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ช.3 พัน.302 มอบหมายให้ ผบ.ร้อย.ช.เครื่องมือฯ เยี่ยมอาการป่วย ของ พลฯ อภิสิทธิ แสงรุญ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมฯ  พลฯ นพพล ดอนแดนปิ่น………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16  พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดการประชุมประจำเดือน เม.ย. 61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ. ช.3 พัน.302 พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 15  พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะฯ ร่วมพิธีรดน้ำศพ พลฯ นพพล ดอนแดนปิ่น………..คลิกดูรายละเอียด

มื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลประจำเดือน พ.ค. 61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล………..คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1วัด………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมทำบุญฯ ตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 วัด………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯพิธีเปิดการฝึกและต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 61พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่กำลังพล ทภ.3………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 เข้าร่วมพิธีต้อนรับทหารใหม่………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 ร.อ.อำนาจ ดวงกำเนิด นายทหารธุรการและกำลังพลฯดำเนินการชี้แจงสิทธิของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 พัน.สร.23 บชร.3 เข้าดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ดำเนินการติดตั้งโครงป้ายคัตเอาท์ที่ล้มเนื่องจากวาตภัย………..คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 8 – 9 พ.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน ของ อบต.วัดพริก………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 61 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 พล.ต.ภานุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 พบปะทหารใหม่ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล จำนวน 15 นาย………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ดำเนินการฝึกขยายผลตามคู่มือ/แบบฝึกพระราชทานฯ ให้กับกำลังพลภายในหน่วย………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ตรวจเยี่ยมกรรมวิธีรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักของกำลังพลฯ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีเททองหล่อรูปเสมือนสมเด็จพระพุทธจารย์ (โต พรหมรังสี)………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302ชี้แจงการปฏิบัติในการทำงานชุดก่อสร้าง………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302ดำเนินการชี้แจ้งการปฏิบัติทางด้านเอกสารของทหารผลัดปลด มอบของที่ระลึก ใหักับทหารผลัดปลดฯ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61ช.3 พัน.302 นำทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการเข้าร่วมสวนสนามพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและปลดจากกองประจำการ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารขยะ ช.3 พัน.302…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 61 คุณ วรรณิภา เหนียวแน่น ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302

…………คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 61 พ.ต.สุชาติ สากระแสร์ ผบ.ร้อย.บก. ช.3 พัน.302  และกำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ร.ต.วัชรา คำมุข บิดาของ ส.อ.วุฒิพงษ์  คำมุข………….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 60 หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการปรับปรุง บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3………….คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 25 – 27 เม.ย. 61 รับการตรวจการดำเนินงานโครงการปรับปรุง และซ่อมแซมถนนเร่งด่วนตามนโยบาย รัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560………….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 หน่วยงานโครงการขุดลอกคลองโกรงเกรง ได้ดำเนินการหารือกำหนดขอบเขต งานก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้………….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารผลัดปลดกองประจำการ ประจำปี 2561………….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  จัดพิธีมอบใบประกาศรางวัล ผ่านการประเมินหน่วยฝึกทหารใหม่ดีเด่น ผลัดที่ 2/60………….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ กำลังพล นายสิบ………….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีมอบของที่ระลึกและเลี้ยงส่งให้กับพลทหารผลัดปลด………….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 โครงการร้านค้าสวัสดิการ ช.3 พัน.302 รับการตรวจ จากคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครับของ ทบ………….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ชัชพีร์วิทย์ เรนวาลี ประธานคณะกรรมการตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพล และครอบครับของ ทบ…………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจฯ นางอำไพ เดชก้อง มารดาภรรยา ของ จ.ส.อ.เทพกฤต ศรีคำ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักกำลังพลฯ………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  ดำเนินการตรวจความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในโรงประกองเลี้ยง ช.3 พัน.302………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพล พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน เม.ย. 61………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 61 ร้อย.รส.ที่ 3 สำรวจโครงการฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ”  ม.3  ต.นครชุม อ.นครไทย จว.พ.ล………..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 คุณบงกช  แอ๊ดมา ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 พร้อมคณะกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ ได้เข้ามาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แม่บ้านของหน่วย……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำคณะนายทหาร และกำลังพลร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ท.วรากร เพิ่มพูล อดีตผู้บังคับบัญชาฯ……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 รับตรวจงานจ้างซ่อมประจำปีงบประมาน 2561 จากคณะกรรมการ กช……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางอำไพ เดชก้อง มารดาภรรยา ของ จ.ส.อ.เทพกฤต ศรีคำ………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดพิธีรดน้ำดำหัว พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีวันสงกรานต์………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ให้กับกำลังพล และครอบครัว ภายในหน่วย………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมการอบรมโครงการ Smart Partner………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน เม.ย. 61………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 และคณะฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัวเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัวเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพจ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง สังกัด ร้อย เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพล โดยจัดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 11 คน………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นเจ้าภาพฟังสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุงช.3 พัน.302 ร่วมพิธีรดน้ำศพ จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 1520 พ.อ.พลเดช เขื่อนพันธ์ รอง เสธ.พล.พัฒนา 3 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน………คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 13 – 16 เม.ย. 61  จุดบริการประชาชน ช.3 พัน.302 อ.วังทอง ดำเนินช่วยเหลือประชาชน ที่สัญจรผ่านจุดบริการฯ………คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 13 – 15 เม.ย.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ช.3 พัน.302………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเยียนอาการ ส.ต.ทรงวุฒิ ดวงตากำลังพล ร้อย.ช.คมฯ ประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 พ.ต.เอกวิทย์ บุญทอง ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 เยี่ยมเยียนอาการ ส.ต.ทรงวุฒิ ดวงตา กำลังพล ร้อย.ช.คมฯ ประสบอุบัติเหตุ ทางรถยนต์………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.61 พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการุญ ผบ.ช.3 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำผู้บังคับบัญชาพล.ท.พิศาล นาคพจญ………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ช.3 พัน.302 โดยจัดเจ้าหน้าที่รักษาการณ์จำนวน 3 จุด………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 เจ้าหน้าที่จากโครงการธนาคารขยะดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ภายในบ้านพักของกำลังพลฯ………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ทำการตรวจบันทึกสมุดประวัติเครื่องมือช่าง………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61  ช.3 พัน.302 จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุนการเกี่ยวข้าวพื้นที่จำนวน 3 ไร่………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานพิธีเปิดการตรวจสอบครูทหารใหม่ ประจำปี 2561………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61 ช.3 พัน.302 นำคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพัก………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 61ช.3 พัน.302 ดำเนินการปลูกพันธุ์ผักพระราชทานเพิ่มเติมตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ บริเวณบ้านพักของกำลังพลนายสิบ………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 สนับสนุนยุทโธปกรณ์โครงการบรรพชาสามเณรถาคฤดูร้อน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการวางท่อซีเมนต์บริเวณบ้านพักของกำลังพลนายสิบ บริเวณ ซอย 7………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.61 กำลังพล ช.3 พัน.302 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนา และทำความสะอาดภายในบริเวณวัด………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานฯ พิธีฌาปนกิจ จ.ส.อ.บำรุง ฉั่วสกุล……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 เข้ารับการตรวจความพร้อม ชป.เคลื่อนที่เร็วชุดบรรเทาสาธารณภัย และชุดจุดบริการประชาชน ห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 เข้ารับโล่รางวัลดีเด่นโครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2561 และป้าย Clean Food Good Taste……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลไปรับ สป. สาย ช.และถังดับเพลิง ที่ดำเนินการส่งซ่อม……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 เวลา 0900 ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 วัด ณ วัดเนินมะคึก ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และครอบครัว ร่วมกิจกรรมทำบุญ เพื่อส่งเสริมการกระทำความดี……….คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 3 – 4 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลทหารที่จะปลดประจำการ เข้ารับการอบรม และขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพจ่าสิบเอก บำรุง ฉั่วสกุล……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า – ออก ของยานพาหนะบริเวณช่องทางหลัง……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพัก……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพัก……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้าน ของหน่วย กระทำถวายราชสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  พร้อมทั้งคณะนายทหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพบิดาของ พล.ต ศิลปานันต์ ลำกูล……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า – ออก ของยานพาหนะ……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย(Unit School) ประจำเดือน มี.ค. 61 และได้ทำการทดสอบผู้เข้าร่วมการอบรมหลังจากจบหลักสูตรการเรียนการสอนภายในหน่วยฯ……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพล พลทหารกองประจำการ ประจำเดือน มี.ค. 61……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลนายทหาร และนายสิบประจำเดือน มี.ค. 61……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิค และบาสโลบ……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และแม่บ้านนายทหารร่วมกิจกรรม ทภ.3 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหาร,  แม่บ้านนายทหาร และนายสิบ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมการอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างถนน……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพลพร้อมครอบครัวด้วยการเต้นแอโรบิค……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) ประจำเดือน มี.ค. 61……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 เข้ารับรางวัล ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช……….คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 27 -28 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จำกำลังพลหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 กองพลพัฒนาที่ 3 เข้ารับการอบรมเรื่องโรคลมร้อน……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 รับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุงของ ช.21……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 รับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช. จากคณะกิจการส่งกำลังบำรุงของ ช.21……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับกำลังพล……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วม พิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี  2561……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) ประจำเดือน มี.ค. 61……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย เรื่องการใช้งานโปรแกรม Sketch Up และ Auto Cad……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการทดสอบร่างกายของกำลังพลนายทหาร และนายสิบประจำเดือน มี.ค.61……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เตรียมการรับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช……….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหาร และนายสิบร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล ร่วมกับจิตอาสาฯ และส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันซ่อมแซมฝายมีชีวิต “นครชุมร่วมใจ”………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการเข้า – ออก ของยานพาหนะ บริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302………คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 23 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดโครงการอบรม และทดสอบกำลังใจ………คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พลพัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล และคสช………คลิกดูรายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เตรียมการรับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช……..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 61 เวลา พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 มอบโล่รางวัลให้กับกำลังพลนายสิบที่มีผลการยิงปืนดีเยี่ยม…….คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 20 – 21 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล พลทหารเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล พร้อมครอบครัว ด้วยการเต้นแอโรบิก และบาสโลบ…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพัก…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 เตรียมการรับตรวจยุทโธปกรณ์ สาย ช…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหารเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมส่งเสริม และขยายผลด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2561……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลนายทหารนายสิบ และแม่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศ พล.พัฒนา 3 ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 พล.ต.ภาณุวัตน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าเยี่ยมร้านค้าผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 จัดแสดงสินค้ากับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ได้นำผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 ร่วมออกแสดงสินค้ากับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกำลังพล ด้วยการแข่งขันฟุตซอล……คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 19 – 20 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ  เยี่ยมเยียนบุตรที่มีความต้องการพิเศษบุตรของ จ.ส.อ.ทศพร เมืองพรวน……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ เยี่ยมเยียนบุพการีของกำลังพลทุพพลภาพ จ.ส.อ.ทศพร เมืองพรวน……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ  เยี่ยมเยียนบุตร และภรรยาของ ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์ จงทอง……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ  เยี่ยมเยียนบุตรที่มีความต้องการพิเศษบุตรของ จ.ส.อ.เสรี แจ้วิสอน……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ  เยี่ยมเยียนบุตรที่มีความต้องการพิเศษบุตรของ ร.ต.ประยุกต์ บุญประกอบ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 และคณะนายทหารฯ เยี่ยมเยียนบิดาของกำลังพลทุพพลภาพ ส.อ.ณัฐพงษ์ ใสแสง……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแชมถนนที่ชำรุด……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี  ผบ.ช.3 พัน.302 มอบหมายให้ ผบ.ร้อย.เครื่องมือ และซ่อมบำรุง ช.3 พัน.302 เยี่ยมเยียนอาการเจ็บป่วย จ.ส.อ.บุญพา ศักดีเมือง……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.ช.3 พัน.302 จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ……คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 15 – 17 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างปัญญา กายใจ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมแจกไข่ไก่ ให้กับบุตรหลานกำลังพลภายในค่ายฯ ที่คัดแยกนำขยะรีไซเคิล มาขายให้กับโครงการฯ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาของ ร.ต.ณัฐดนัย ดวงจันทร์……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการ เข้า – ออกของยานพาหนะ บริเวณช่องทางหลัง……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการเทศบาลนครไทย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกพลประจำเครื่องมือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ประจำปี 2561……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นผู้แทนชมรมแม่บ้านทหารบก พล.พัฒนา 3 เข้าร่วมงานแถลงข่าวการออกสลากกาชาด ประจำปี 2561……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดเจ้าหน้าที่เดินทางตรวจรับยุทโธปกรณ์รถกึ่งพ่วงชานต่ำ 25 ตัน……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ให้การต้อนรับ พ.อ.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3……คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 12 – 14 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ทักษะชีวิต และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ครั้งที่ 2……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 พ.ท.กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302  ติดตามความคืบหน้าโครงการจ้างงานคนพิการ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับ สป.สาย ช. ที่ได้รับการอนุมัติแจกจ่าย ประจำปี 61……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3  (2) เยี่ยมชมการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการฯ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 61 พ.ท.กฤตธี พรมชัย วิศวกรโยธา ช.3 พัน.302  ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการฯ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302และพ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10  มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต “ซีพีทำดีบริจาคโลหิต” (CP Blood Donation Day)……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 61 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302  ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรมศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9  มี.ค. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302, พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ช.พัน.8 พล.ม.1……คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 7 – 9 มี.ค. 61 ศูนย์นันทนาการค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม และฝึกระเบียบวินัยความรับผิดชอบในหน้าที่……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 9  มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 61……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 8 มี.ค.61 ทีมฟุตซอล ทภ.3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 แข่งขันในนัดแรกพบกับ ทภ.1……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำพลทหารรายงานตัวยื่นเอกสาร และตรวจประวัติอาชญากรรม ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำพลทหารทำสัญญาเข้ารายงานตัว ทำหนังสือสัญญาเข้าศึกษาเป็นนักเรียนนายสิบกองหนุนของเหล่า ช……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ส.อ.ชินวัฒน์ ทองรอด…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ร่วมการตรวจ ความพร้อม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2561…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 ทีมฟุตซอล ทภ.3 ได้ทำการซักซ้อมรูปแบบ และแผนการเล่น……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302 ได้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์แม่บ้านฯ…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 ตั้งจุดตรวจการ เข้า – ออกของยานพาหนะ บริเวณช่องทางหน้า ช.3 พัน.302…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 6 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด จาก พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.3 และ มรว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 เดินทางไกลเพื่อเข้าที่ตั้งในการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง ประจำปี 2561…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 6 มี.ค. 61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ รับตรวจสภาพความพร้อมรบเป็นหน่วยเบื้องสูง ประจำปี 2561…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 6 มี.ค. 61 พ.อ.หญิง เปาวลี  วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 เข้าร่วมงานสัมมนาภริยา ผบ.หน่วย ระดับกองพัน…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 6 มี.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ควบคุมการซักซ้อมของทีมฟุตซอล ทภ.3…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 5 มี.ค. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เยี่ยมติดตามอาการของ จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ พุกจันทร์…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 1330 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศโดยมี ฝ่ายอำนวยการและร้อย.นขต. ช.3 พัน.302 บรรยายสรุปผลการปฏิบัติในห้วง 3 เดือน…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 4 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศให้กับกำลังพลโดยมี พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 4 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพลและครอบครัว…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 4 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พบปะแม่บ้านของกำลังพลในกิจกรรมเสนาสนเทศ…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 4 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศแม่บ้าน ช.3 พัน.302 โดยมี พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เป็นประธาน…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติกับทีมนักกีฬาฟุตซอล ทภ.3…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.61 ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมกิจกรรมตามโครงการบำเพ็ญประโยชน์ 1 เดือน 1 วัด…..คลิกดูรายละเอียด

นที่ 3 มี.ค.61 เวลา 0700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหาร ช.3 พัน.302 นำกำลังพลและครอบครัวร่วมทำบุญเนื่องในวันมาฆะบูชา…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 2 มี.ค.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ได้ร่วมส่งตัวนักกีฬา ทภ.3 ให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬา…..คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 1 มี.ค.61 เวลา 1930 รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ผู้แทน ผบ.ช.3 พัน.302 ได้นำนายทหาร นายสิบ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนห่มผ้าพระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 28  ก.พ. 61 เวลา 1700พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 นำนายทหาร นายสิบ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 27 ก.พ. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับพล.ต.ภานุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 27 ก.พ.61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 26 ก.พ. 61 ช.3 พัน.302 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาเส้นทางขึ้น พระมหาชัยเจดีย์ศรีสมอแคลง……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 26  ก.พ. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 จัดการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานภายในหน่วย รอบ 3 เดือน……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 24  ก.พ. 61พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ได้นำคณะแม่บ้านและนายทหารเข้าร่วมกิจกรรม อุ่นไอรักคลายความหนาว……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 24 ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 ได้นำคณะนายทหาร แม่บ้านและบุตรหลานเยี่ยมชมตลาดพื้นเมืองตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตลาดบ้านบางระจัน……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 22 ก.พ.61 ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน”……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 20 ก.พ. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 พบปะกำลังพลของหน่วยที่ออกปฏิบัติงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 20 ก.พ. 61 พ.อ.อมร  พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2561……คลิกดูรายละเอียด

ห้วงวันที่ 19 – 23  ก.พ.61 ช.3 พัน.302 นำทหารกองประจำการจำนวน 8 นาย เดินทางไปทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายฯ ……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 16  ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ. 61……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 15  ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกำลังพล พลทหาร เข้าร่วมการอบรมศีลธรรม และวัฒนธรรม ประจำเดือน ก.พ. 61……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 14 ก.พ.61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร ดำเนินการตรวจความสะอาดบ้านพักของกำลังพล ช.3 พัน.302……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 14 ก.พ.61 เวลา 0800 หน่วย ช.3 พัน.302  จัดกำลังพล และแม่บ้านเข้าอบรมกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียน ให้แก่ครอบครัวของกำลังพล กองทัพภาคที่ 3……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 12 ก.พ.61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.๓ พัน ๓๐๒ ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม พร้อมทั้งให้แนวทาง ในการฝึกซ้อม ของ ทีมฟุตซอล ทภ.3……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 12 ก.พ.61 พ.ท.คเชนทร์  แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน 302 ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจโรงเลี้ยงตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 9 ก.พ. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 กระทำพิธีประดับยศให้กับ  กำลังพล จำนวน  ๑๑  นาย……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 7 ก.พ. 61 พ.ต.หญิง สุพรรษา   พรมชัย ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 7 ก.พ.61 หน่วย ช.3 พัน.302 นำทหารกองประจำการเดินทางไปสอบหลักสูตร ทหารกองหนุน กช. ณ กช. จว.ราชบุรี……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 5 ก.พ. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 โดย พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302  รับรางวัลสวนสนามในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2561……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 3 ก.พ. 61 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 18 ม.ค. 61 หน่วย ช.3 พัน.302 จัดกิจกรรมพบปะทหารใหม่ ผลัดที่2/60 หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 1 พล.พัฒนา 3 โดยมี พล.ต.ณุวัฒน์  เหนียวแน่น ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานฯ……คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 31 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมพิธี ส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ปฏิบัติงานโครงการซ่อมบำรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค.61 เวลา 0600 กำลังพล ช.3 พัน.302 ได้ทำการทดสอบร่างการประจำปีครั้งที่ 1 ……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 61 เวลา 2000 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธาน การฟังสวดอภิธรรมศพ  จ.ส.อ.พิษณุ ม่วงมา สังกัด ช.3 พัน.302 ร้อย.3……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 เวลา 1200 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.ภาณุวัฒน์ เหนียวแน่น ผบ.พล พัฒนา 3 ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนบริการจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติมปี 59……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61 เวลา 1645 หน่วย ช.3 พัน.302 รับการตรวจสถานภาพเครื่องมือช่าง และยุทโธปกรณ์ สาย ช……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 1900 หน่วย ช.3 พัน.302 นำโดย พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร และนายสิบเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวาย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 เวลา 1530 หน่วย ช.3 พัน.302 รับการตรวจประเมิณความพร้อมและกำหนดมาตรฐานหน่วยฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2561…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 1400 หน่วย ช.3 พัน.302 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่ม จำนวน 100 ผืนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 1400 หน่วย ช.3 พัน.302จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีสวนสนาม และถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อ ธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย                        ประจำปี2561…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302  จัดประชุมและอบรมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้าน ช.3 พัน.302…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ.หญิงเปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ช.3 พัน.302 เข้าร่วมกิจกรรมมอบผ้าห่มให้แก่แม่บ้านของกำลังพลภายในหน่วย จำนวน 80 ผืน…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 เวลา 0800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และภริยา ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561…….คลิกดูรายละเอียด

วันที่ 12 ม.ค.61 ช.3 พัน.302 ได้จัดอาหารพิเศษประจำสัปดาห์ ให้กับพลทหาร เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 พ.ท.คเชนทร์ แอ๊ดมา รอง ผบ.ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์เด็กเล็ก ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ประจำปี 2561…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 0830 พิธีเปิดการตรวจสอบ และประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/60…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 เวลา 1800 พ.อ.อมรพิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และคณะนายทหาร เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 61…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ม.ค 61 เวลา 1400 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้ให้การต้อนรับ พล.ต. สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในการตรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จว.พล…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.61 เวลา 0900 พ.ต.ภูริทัต แก้วสว่าง วิศวกรก่อสร้าง ช.3 พัน.302 ได้ทำการประชาคมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ทราบผลประโยชน์ที่จะดำเนินการตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคลองโกรงเกรง……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 6 ม.ค.61 เวลา 1030  พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ได้มาส่งมอบอาคารสนามเด็กเล่นและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.61 เวลา 0930 พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีและคณะ ได้มาส่งมอบอาคารห้องน้ำห้องส้วมและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก……คลิกดูรายละเอียด

ในห้วงวันที่ 29 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61 ช.3 พัน.302 ได้จัดกำลังพลตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชน และจุดพักรถ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพื่อความความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ในห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561……คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 29 ธ.ค. 60 เวลา 1115  พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. ช.3 พัน.302 ได้เข้าเยี่ยมบุตรแรกเกิด และแนะนำแนวทางการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อ 29 ธ.ค. 60 เวลา 1030 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 เข้าเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ช.3 พัน.302…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0900 พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติประธานชมรมแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก ช.3 พัน.302 ได้จัดประชุม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แม่บ้าน …….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 60 เวลา 0700 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ และแม่บ้าน ช.3 พัน.302ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 เวลา 1130 กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ได้ตรวจสภาพความพร้อมของชุด ชป. เคลื่อนที่เร็วและชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสามารถตอบสนองภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 1830 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งได้มอบของขวัญ ให้กับกำลังพล และครอบครัว ช.3 พัน.302  …….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 1400 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ให้กับกำลังพล และครอบครัว ภายในหน่วยและหน่วยข้างเคียง ซึ่งถือเป็นโอกาส   จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ …….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 เวลา 0730 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และพ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 ได้มอบป้ายชื่อเครื่องหมายนามหน่วยให้แก่กำลังพล และชุดแม่บ้าน ทบ. ให้แก่แม่บ้าน…….คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 และ พ.อ.หญิง เปาวลี วิมูลชาติ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ช.3 พัน.302 ได้นำกำลังพลพร้อมครอบครัว ช.3 พัน.302 ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่…..คลิกดูรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 เวลา 1800 พ.อ.อมร พิมพ์สี ผบ.ช.3 พัน.302 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และมอบของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่……คลิกดูรายละเอียด